Koncernchefen har ordet

Ett händelserikt

hållbarhetsår!

Under 2023 fortsatte oroligheterna i världen och vi påverkas precis som alla andra bland annat i form av brist på material, prishöjningar, allmän oro och höjd beredskap.
Positivt är att Vårt hållbarhetsarbete har uppmärksammats offentligt då vi på Skellefteås näringslivsgala Alvargalan var nominerade i kategorin Årets hållbara företag. Vi fick också under 2023 våra ISO-certifikat på plats. Sammantaget med ett bra ekonomiskt resultat summerar vi ändå året som framgångsrikt.

Koncernchefen har ordet

Ett händelserikt

hållbarhetsår!

Under 2023 fortsatte oroligheterna i världen och vi påverkas precis som alla andra bland annat i form av brist på material, prishöjningar, allmän oro och höjd beredskap.
Positivt är att Vårt hållbarhetsarbete har uppmärksammats offentligt då vi på Skellefteås näringslivsgala Alvargalan var nominerade i kategorin Årets hållbara företag. Vi fick också under 2023 våra ISO-certifikat på plats. Sammantaget med ett bra ekonomiskt resultat summerar vi ändå året som framgångsrikt.

Våra fokusområden

Även om vi vill mycket, behöver vi fokusera för att nå fram. Därför har vi bestämt att dessa områden är extra viktiga för oss.

Fokusområde 1

Att bygga

människor

Fokusområde 2

Minskad
resurs-
användning

Fokusområde 3

Verka för ett mer

levande Norrland

Vi är Contractor

Hållbarhetsmodell

Året som gått